Циљ и суштина проналаска

Превентивна заштита здавља људи – снабдевање становништва хигијенски исправном пијаћом водом.
Бесплатно обезбеђивање снабдевања грађана хигијенски исправном пречишћеном водом за пиће из јавног водовода који не садржи хигијенски исправну пијаћу воду.
Пречистачи у објекту јавне чесме се пројектују тако да пречисте воду до квалитета захтеваног Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Пречишћена вода се дистрибуира до корисника – потрошача преко хигијенских сензорских славина инсталираних на спољним зидовима јавне чесме.
Свега 2 – 3 % од укупно произведене количине водоводне воде сваког јавног водовода се искористи за пиће, укључујући припремање хране и напитака, а остала количина у санитарне сврхе, заливање и друго.
Овај проналазак омогућава грађанству да своје потребе за хигијенски исправном пијаћом водом остваре на јавној чесми са пречишћеном пијаћом водом.
Новост овог проналаска у односу на постојеће стање технике је у томе да се без инвестиције у пречишћавање целокупне произведене количине воде за јавни водовод и без интервенција на замени дотрајалог цевовода, односно уз много мању инвестицију обезбеди становништву хигијенски исправна пијаћа вода.
Јефтина инвестиција која за снабдевање око 3000 грађана износи од 15.000 до18.000 ЕВРА, а месечно је за производњу око 150.000 литара воде потребно издвојити 200.- ЕВРА.
Цена једног литра пречишћене воде са Јавне чесме је 0,0013 ЕВРА.