Подела ритске земље Качареву 1868. год.

 

Ритска земља

Наредбом аустријског цара од 02.12.1867 године подељена је ритска земља граничарским општинама под условом да оне подигну насипе у року од годину дана и да половину откупе за 20 форинти по ланцу. Због одбијања општина рок је продужен за још три месеца - до марта 1868 године.

Укупно је подељено 11.719 кј. и то : Опову - 208, Сефкерину - 950, Глогоњу - 945, Овчи - 4527, Борчи - 3809 и Јабуци - 1280 кј. Како општине у одређеном року нису приступиле изради насипа, наредбом аустријског цара од 1868 године сво ритско земљиште ( изузев оног које је одређено за пошумљавање - 15000 кј. ) подељено је појединцима, раздељено је тако да је половина истог подељена граничарским општинама без икаквих обавеза, а друга половина уступљена колонистима да о свом трошку подигну одбрамбене насипе.

Том приликом је Францфелд /Качарево/ добило 1200 кј, Сефкерин 1400, Опово 2500, Баранда 900, Сакуле 800, Јабука 1500, Леополдово /Чента/ 1220, Фаркаждин 600, Овча 1500, Борча 1250, Ковачица 1600, Лудвигздорф 1500, Црепаја 1500, Ново Село 2500, Глогоњ 1200 кј. При овој подели комисија је Јабуци одузела пола њеног рита у корист колониста.

1870 године земља је и подељена уз протест Борче и Овче.

Земља која је припадала држави и немачким насељима Јабуци и Глогоњу откупљена је и подељена пољопривредним добрима различитог типа (Пољопривредни комбинат Београд ).