Фондови и збирке од изузетног значаја

Narodni odbor opštine Kačarevo (1950-1959)

Spisi:
Kutija: 19 (1950-1959)

Knjige:
Svesaka: 101 (1950-1959)
Od toga:

  1. Delovodnika 15
  2. Registara 7 (1950-1959)
  3. Računskih knjiga 79 (1950-1959)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1950-1959)

 


 

Osnovne karakteristike sadržaja

Budžet i društveni plan opštine; spisi fonda za puteve; ugovori o kreditu i dopunskim sredstvima; ugovori o radu; rešenja o postavljenju i razrešenju; dosijea službenika; platni spiskovi; pomoć deci žrtava fašističkog terora; kupoprodajni i darovni ugovori; spisi opšte administracije i sl.

 

Istorijat tvorca fonda

Od oktobra 1944. do oktobra 1946. tvorac fonda je nosio naziv Mesni narodnooslobodilački odbor, a do aprila 1952. godine Mesni narodni odbor. Do avgusta 1955. godine bio je Narodni odbor opštine. U sastav Opštine Pančevo Kačarevo je ušlo 31. decembra 1959. godine.

Istorijat arhivskog fonda

Građa ovog fonda preuzeta je od Mesne kancelarije Kačarevo 1965. i 1968. godine. Registraturski je sređena 1970. godine. Zapisnik o izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala nalazi se u dosijeu fonda.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su većim delom sačuvani.