Ред вожње Аутобуска станица

РЕД ВОЖЊЕ АТП ПАНЧЕВО      013-518-570

  Линија Панчево Качарево - Панчево

                В р е м е     п о л а с к а

За Качарево       За Панчево

                                                                                         Легенда

04:30                     05:00                                              хх : хх  Сваког дана

05:00                     05:30                                                           (Плава)

05:30                     06:00

05:45                     06:15                                                хх : хх   Радним даном

06:30                     07:00                                                             (Црна)

07:30                     08:00                                                хх : хх   Радним даном и

08:30                     09:00                                                              Суботом

10:00                     10:30                                                             (Зелена)

11:00                     11:30

11:30                     12:00

12:30                     13:00

13:30                     14:00

14:15                     14:35

14:30                     15:00

15:00                     15:30

15:30                     16:00

16:30                     17:00

17:00                     17:30

17:30                     18:00

18:30                     19:00

19:30                     20:00

20:30                     21:00

22:30 !!!                23:00 !!! 22:30 Око 22:50

               за Црепају / Качарево

               у повратку за Панчево