Технички детаљи

У експоатацији од априла 2007. године

Инвеститор:

Месна заједница Качарево

Капацитет:

800 l/h

Примењена технологија:

Микрофилтрација, деферизација/деманганизација, Нанофилтрација, дезодорација, УВ стерилизација

Дистрибуција воде:

Сензорске славине

Карактеристични састојци у водиi:

Бунарска вода

Пречишћена вода

МДК

Ефикасност пречишћавања (%)

Електропроводљивост (µS/cm)

980

391

1000

60

Укупна тврдоћа (odH)

22.1

8.25

/

62

Амонијак (mg/l)

0.27

<0.05

1.0

81

Манган (mg/l)

0,183

<0,010

0,05

95

Гвожђе (mg/l)

0,926

<0,05

0,3

95

Арсен (mg/l)

0.029

< 0.010

0.010

65

Бунарска вода је жуто обојена, карактеристичног мириса и повремено микробиолошки неисправна

Пречишћена вода је без боје, мириса и микробиолошки исправна